Sejs-Svejbæk Skytteforening

Lidt historie om Sejs-Svejbæk Skytteforening

Sejs – Svejbæk Skytteforening blev stiftet 11-6 1886, den blev lukket på et tidspunkt og genstiftet 4-3 1942. Dengang foregik skydningen indendørs på Sejs Hedekro, hvor der på skydeaftnerne blev bygget skydebane ved hjælp af jernbanesveller.

I en periode på 10-15 år, lå Sejs – Svejbæk Skytteforening stille, men i 1978 blev der arbejdet på at få foreningen op at stå igen. Vi fik da tilladelse til at oprette skydebaner i sikringsrummene under Sejs skole. Her blev der oprettet 7 baner på 15 m. til riffel og pistolskydning, og 6 baner på 10 m. til luft pistol og luftgevær.

Disse baner blev indviet i 1980, hvor primus motor for dette arbejde var Arne Elstrøm, der også blev den første formand i den nu genopstandne forening. (Se billede)

I Hårup blev der lavet 6 udendørs baner på 50m. til riffelskydning og 10 baner på 25m. til pistolskydning, samt en træningsbane til terrænskydning. Disse baner blev indviet i 1984.

I dag har Sejs – Svejbæk Skytteforening stadig til huse under Sejs skole, hvor vi ved at nedlægge luftbanerne har kunnet udvide vort kontor, vor kiosk og vort opholdslokale.

I vor forening er der i dag ca. 200 medlemmer, som er næsten ligelig fordelt mellem pistol- og riffelskytter.