Hjem

Alle skydninger overvåges af en erfaren banevagt, der kontrollerer at alle skytter overholder sikkerheds-bestemmelserne. Klik her og læs mere om sikkerhed på side 13 - 16

Nærmere information:

se under de forskellige faneblade til venstre på siden

Yderligere information, se fanebladet ”Kontakt/Bestyrelse”

Kontakt:

Informationer om stævner, resultater ol. http://dalgascentret.dk/

Dalgas Centret

Følg os på Facebook